sociaal bewogen, lokaal betrokken en onafhankelijk

ARMOEDE

De OPD vindt het onacceptabel dat er in Drenthe,
+11.000 kinderen opgroeien in armoede.
+3.500 mensen gebruik maken van de voedselbank.
+50.000 mensen moeite hebben met lezen en schrijven.
Alleen samen met de gemeente kan er met een actief financieel beleid aan een oplossing worden gewerkt.

W0NEN

De OPD vindt dat er samen met de bewoners van +3000 permanent bewoonde vakantiewoningen in de parken een oplossing moet worden gezocht.
Boetes en uitzetting zijn uit den boze.

De OPD vindt dat er zo snel mogelijk moet worden gekeken hoe er betaalbare sociale woningen kunnen worden gerealiseerd voor jong en oud.

OPENBAAR VERVOER EN VERKEER

De OPD vindt dat er een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk moet zijn met een zo laag mogelijk tarief.

Een verdubbeling van de N34 is voor verhogen van de verkeersveiligheid niet nodig. Er zijn andere betere en goedkopere oplossingen.

De OPD is voor aanleg spoorweg Almelo-Emmen-Groningen.

Groningen Airport Eelde (GAE) dient niet langer financieel ondersteund te worden. Het is een bodemloze put die geen enkel economisch perspectief voor het noorden heeft.

MILIEU EN ENERGIE

De OPD pleit voor allerlei vormen van alternatieve energie, mits hierbij de mensen vanaf het eerste begin betrokken worden.

Samen met de inwoners van Drenthe wordt er gekeken waar windmolens geplaatst kunnen worden.

Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van C02.

NATUUR EN ECONOMIE

De OPD kiest voor ecologie boven economie.

Zorgvuldig omgaan met de natuur in samenspraak met het toerisme en landbouw

De OPD vindt wildbeheer noodzakelijk.

De OPD vindt dat de provincie de alternatieve landbouw moet stimuleren.

De OPD vindt dierenwelzijn erg belangrijk en daar passen megastallen voor rundvee, varkens, geiten en kippen niet bij.

De OPD vindt dat het probleem van de asbestsanering zo snel mogelijk moet worden opgepakt om te zien op welke wijze er financiŽle ondersteuning kan worden gegeven.

Voor meer informatie kijkt u dan naar het verkiezingsprogramma van de OPD!