OPD
sociaal bewogen, lokaal betrokken en onafhankelijk

In de veranderende samenleving, waarin de afstand tussen mensen en de politiek al maar groter wordt en de mens zich niet meer gehoord voelt en zich afkeert van de politiek, moet de mens weer echt gehoord gaan worden.

Bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 steunde de mensen massaal de lokale politiek. Een politiek waar de mens weer echt centraal staat en een politiek die weer de dienende taak krijgt. Een politiek die weer luistert en in gesprek gaat met de mensen.

De OPD heeft genoeg van “pratende pakken”.
Wij kiezen voor een nieuwe politiek die luistert naar mensen en dat op een drentse menselijke schaal doet.
Bij de sportvereniging, in het café, in het buurthuis, enz.
En op lokaal betrokken wijze.
Ons vertrekpunt is de mensen in Drenthe.
De partij staat midden tussen de mensen en heeft een programma, dat vele punten kent die de samenleving ten goede komen.

De OPD is onafhankelijk en loopt niet aan de hand van een landelijke partij.
De OPD kan daarom los van partijpolitiek, samen met de drenten de problemen signaleren, benoemen en oplossen.

In een actiepunten programma kunt u kort lezen hoe de Onafhankelijke Partij Drenthe denkt over de verschillende beleidsterreinen.
Het partijprogramma geeft u meer informatie.

Drenthe moet Drenthe blijven.